Investigadors de la Universitat d’Oviedo i de la Fundació Hospital de Jove han aconseguit avançar en la predicció de la metàstasi en pacients operades de càncer de mama, la qual cosa pot ajudar a reduir el nombre de dones a les quals cal sotmetre després a tractaments agressius com la quimioteràpia.

L’estudi, publicat en la revista Histopathology, l’objectiu de la qual és rebaixar la xifra de dones a les quals s’apliquen aquests tractaments, s’ha realitzat sobre 246 asturianes intervingudes de càncer de mama entre 1991 i 2012 i que es van sotmetre a seguiment clínic.

Els resultats del treball demostren el potent valor pronòstic de l’expressió tumoral de l’estromelisina-3 (enzim) per a predir el desenvolupament de metàstasis, informa aquest dimecres la Universitat d’Oviedo en un comunicat.

La Vanguardia – Vida – 16/10/2019