La Lliga contra el Càncer de les comarques de Tarragona i Terres d’Ebre ha establert un acord amb la Fundació Doctor Ferran i l’ICS Terres de l’Ebre en què es compromet a fer una donació total de 30.000 € al projecte Emma en tres anys. Aquest dilluns 19 d’octubre, en el marc del Dia Internacional del Càncer de mama, la lliga ha fet la primera de les aportacions que farà al projecte, de 10.000€ cadascuna.

Gerència territorial de les Terres de l’Ebre             Diari de Tarragona              Setmanari de l’Ebre              La Ciutat.cat

Aguaita.cat        Imagina Ràdio