Sobre nosaltres

El nostre grup de recerca en Patologia Oncològica i Bioinformàtica (PO&B) és un grup d’investigació de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili, acreditat per la Generalitat de Catalunya com a grup de recerca consolidat i amb seu a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC).

El grup té obertes diferents línies d’investigació estables centrades en càncer de mama, limfomes i en anàlisi d’imatges digitals i modelització matemàtica. El nostre equip treballa amb l’objectiu estratègic de millorar l’administració dels tractaments actuals en càncer i detectar noves dianes terapèutiques en càncer de mama i en limfomes per poder disminuir el risc de recaiguda i millorar la supervivència dels pacients.

Sobre nosaltres

El nostre grup de recerca en Patologia Oncològica i Bioinformàtica (PO&B) és un grup d’investigació de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili, acreditat per la Generalitat de Catalunya com a grup de recerca consolidat i amb seu a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC).

El grup té obertes diferents línies d’investigació estables centrades en càncer de mama, limfomes i en anàlisi d’imatges digitals i modelització matemàtica. El nostre equip treballa amb l’objectiu estratègic de millorar l’administració dels tractaments actuals en càncer i detectar noves dianes terapèutiques en càncer de mama i en limfomes per poder disminuir el risc de recaiguda i millorar la supervivència dels pacients.

Els membres del grup treballen a l’HTVC com a patòlegs, oncòlegs, radiòlegs, físics, biòlegs i especialistes en informàtica. El grup ha liderat diferents projectes de recerca a nivell nacional o europeu en els darrers 15 anys o n’ha estat col·laborador. L’equip també ha col·laborat amb els centres ICO, CNIO i MD Anderson de Madrid, el grup VISILAB de la Universitat de Castella-La Manxa i el GOTEL (Espanya) en el desenvolupament de projectes per al diagnòstic, classificació i tractament del càncer i ha format part d’una de les línies del Programa RETICC. Els col·laboradors internacionals de l’equip són investigadors de la Universitat de Caen (França) i de l’Institut Nałecz Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering (Polònia). El grup de recerca està reconegut com un grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya.

El nostre equip

Dr. Carlos López

Coordinador de recerca territorial de l’ICS a les Terres de l’Ebre

El Dr. López és llicenciat en Biologia i doctor per la Universitat Rovira i Virgili.

Dra. Marylène Lejeune

Coordinadora del grup de PO&B de l’HTVC

La Dra. Lejeune és llicenciada en Biologia Mèdica i doctora per la Universitat Lliure de Brussel·les.

Dr. Ramon Bosch

Cap de servei d’Anatomia Patològica de l’HTVC

El Dr. Bosch és llicenciat en medicina i especialista en anatomia patològica.

Dra. Montserrat Llobera

Coordinadora del servei d’oncologia de l’HTVC

La Dra. Llobera és llicenciada en medicina, especialista en oncologia i doctora per la Universitat Rovira i Virgili.

Dr. Jose Antonio Izuel

Coordinador del servei de Radiologia de l’HTVC

El Dr. Izuel és llicenciat en medicina, especialista en radiologia i doctor per la Universitat de Saragossa.

Dr. Daniel Mata

Patòleg de l’HTVC

El Dr. Mata és llicenciat en medicina i especialista en anatomia patològica.

Dra. Laia Adalid

Patòloga de l’HTVC i l’HJ23

La Dra. Adalid és llicenciada en medicina i especialista en anatomia patològica.

Dra. Elena Goyda

Patòloga de l’HTVC i l’HJ23

La Dra. Goyda és llicenciada en medicina i especialista en anatomia patològica.

Dr. Antonio Rizo

Patòleg de l’HTVC

El Dr. Rizo és llicenciat en medicina i especialista en anatomia patològica.

 

Dra. Laia Reverté

Investigadora post-doctoral

La Dra. Reverté és llicenciada en Biotecnologia i doctora per la Universitat Autònoma de Barcelona-IRTA.

Esther Sauras

Investigadora pre-doctoral i coordinadora d’estudis clínics de l’HTVC

Esther és graduada en Ciències Biomèdiques i especialitzada en Bioinformàtica i Bioestadística.

Noèlia Gallardo

Investigadora pre-doctoral

Noèlia és graduada en Biologia i especialitzada en Biotecnologia Molecular.

Alba Fischer

Investigadora pre-doctoral

Alba és graduada en Física i especialitzada en Modelització Computacional i Intel·ligència artificial.

Alessio Fiorin

Investigador pre-doctoral

Alessio és graduat en Internet of Things, Big Data & Web i especialitzat en Intel·ligència Artificial i Ciberseguretat.

Sr. Jordi Baucells

Director de Sistemes d’Informació i Comunicació de la Gerència Territorial de Terres de l’Ebre

El Sr. Baucells és actualment director de Sistemes d’Informació i Comunicació a la Gerència Territorial de les Terres de l’Ebre.

Els nostres tècnics

Tècnics especialistes en anatomia patològica

L’equip de tècnics ens ajuden per a què la nostra recerca pugui tirar endavant, gràcies al seu excel·lent treball.

Les nostres prioritats

Resposta immune del ganglis

Estudiar els patrons de resposta immune que presenten els ganglis limfàtics axil·lars amb metàstasi i sense metàstasi dels pacients amb càncer de mama.

Metàstasis a distància

Estudiar la implicació que pot tenir la resposta immune en els ganglis limfàtics en l’aparició de metàstasi a distància i la supervivència de les pacients.

Anàlisi d'imatge digital

Aconseguir una eina informàtica que ens permeti processar i analitzar els marcadors tumorals i de resposta immune en mostres de càncer de mama.